Dzisiejsza data:

źródła

1. S. Jadczak, Bełżyce. Monografia miasta i gminy, Lublin 2002

2. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. VIII - woj. lubelskie, z. 1 - powiat bełżycki, Warszawa 1960

3. Czesław Przech, Zarys dziejów parafii rzymskokatolickiej pw. Nawrócenia św. Pawła w Bełżycach w latach 1979-2009, Lublin 2009

Grafika losowa