Dzisiejsza data:

Położenie, granice

Lubelskie, Lubelszczyzna czy też region lubelski – to tereny leżące w międzyrzeczu Wisły i Bugu.

Południowa granica regionu przebiega przez Wielki Dział na Roztoczu Południowym, wzdłuż dopływów Tanwi: Łówczy i Wirowej oraz Sanu do jego ujścia do Wisły koło Witkowic.

Zachodnią granicę stanowi Wisła na odcinku od ujścia Sanu do okolic Paprotni (kilka kilometrów poniżej Stężycy). Dodatkowo na lewym brzegu Wisły znajduje się gmina Janowiec będąca częścią powiatu puławskiego.

Granica północno – zachodnia i północna prowadzi od Wisły do Bugu koło Gnojna.

Granicę wschodnia o długości prawie 400 km, która jest równocześnie granicą państwową Polski z Białorusią i Ukrainą, stanowi na znaczącym odcinku rzeka Bug.

Powierzchnia, podział administracyjny, ludność

Województwo lubelskie zajmuje 25 155 km2 powierzchni, co stanowi 8% terytorium kraju.

Stolicą województwa jest Lublin (około 360 tys. mieszkańców), największe miasto Polski na wschód od Wisły, który jest jednocześnie stolicą powiatu grodzkiego.

Stolicami powiatów grodzkich są również Biała Podlaska (60 tys. ), Chełm (70 tys.) i Zamość (65 tys.), dawne miasta wojewódzkie.

Większymi miastami są jeszcze Puławy (55 tys.), Kraśnik (47 tys.), Świdnik (40 tys.) i Łuków (32 tys.).

Województwo podzielone jest poza tym na 20 powiatów ziemskich oraz 212 gmin (20 gmin miejskich, 22 wiejsko – miejskich oraz 170 wiejskich).

Na obszarze województwa żyje prawie 2, 5 miliona osób, co stanowi 5,8% ludności Polski (siódme miejsce w kraju.

Większość z nich (53,5%) zamieszkuje na wsi (w Polsce 38%), co wynika z rolniczego charakteru województwa i niskiego stopnia jego urbanizacji.

Województwo lubelskie wyróżnia się niedużą gęstością zaludnienia 89 os./km2, przy średniej dla Polski 124 os./km2.

Grafika losowa