Dzisiejsza data:

 Ołtarze           

           Ołtarz główny z 1920 utrzymany jest w stylu późnobarokowym, drewniany, pozłocony. Zdobią go cztery marmoryzowane kolumny zakończone u góry rzeźbą Trójcy Świętej i globem ziemskim. W ołtarzu znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, na zasłonie Nawrócenie św. Pawła (barokowy, 1799).

            W kościele są trzy rokokowe ołtarze boczne. Po lewej stronie nawy - jeden z końca XVIII wieku, z motywami klasycyzującymi i obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem (1. połowa XVIII wieku) w drewnianych sukienkach; drugi z około połowy XVIII wieku, w nim obraz św. Józefa z Dzieciątkiem z tego samego czasu, w drewnianych sukienkach. Po prawej stronie jeden ołtarz jest rokokowy, z około połowy XVIII wieku, z rzeźbami św. Barbary i św. Katarzyny oraz obrazem św. Antoniego z Dzieciątkiem, w drewnianych sukienkach (XVIII wiek); na zasuwie ma obraz św. Antoniego Pustelnika z widokiem miasta (po połowie XVIII wieku). Drugi ołtarz jest barokowy (początek XVIII wieku), z figurą Najświętszego Serca Pana Jezusa. W klasycystycznym ołtarzu w kaplicy znajduje się obraz Chrystusa Ukrzyżowanego z 1857 autorstwa Władysława Bakałowicza.

Grafika losowa