Dzisiejsza data:

Historia           

           W tym czasie wybudowano też pierwszy, drewniany kościół. Około 1558 - 1565 ówczesny właściciel Bełżyc Andrzej Bzicki, kasztelan chełmski, zamienił go na zbór kalwiński. Katolicy korzystali wówczas z posług religijnych w parafii Matczyn. Około połowy XVII wieku (według różnych źródeł - przed albo po 1644) świątynia powróciła do kościoła rzymskokatolickiego.

            Obecny powstawał w dwóch etapach: przed 1654 (według Cz. Przecha i S. Jadczaka - około 1646) ks. Wojciech Ościechowski wybudował murowane prezbiterium (choć jak podaje Katalog Zabytków... - być może wzniesione ono zostało wcześniej jako zbór kalwiński) i - z braku funduszy - drewnianą nawę. Po 1675 nawę murowaną z wieżą ufundował Feliks Szaniawski, właściciel Krężnicy. Kościół został konsekrowany w 1706 roku.

            Po pożarze w 1822 położono nowy dach, natomiast w latach 50-tych XIX wieku przeprowadzono generalny remont kosztem Witolda Brzezińskiego, dziedzica Bełżyc. Wówczas częściowo zatarły się cechy stylowe budowli. Dobudowano kaplicę i południową kruchtę, pojawiła się wtedy również nowa, murowana dzwonnica (podwyższona w 1948). W 1913 położono marmurową posadzkę. W 1953 został rozbudowany chór. W 2005 na frontonie wieży umieszczono mozaiki przedstawiające Oko Opatrzności i Matkę Bożą Częstochowską.

Grafika losowa