Dzisiejsza data:

 Ambona           

            Ambona jest barokowa (początek XVIII wieku), zwieńczona baldachimem z rzeźbami Chrystusa i aniołków. Na tęczy rokokowy krucyfiks (około połowy XVIII wieku). Marmurowa chrzcielnica pochodzi z XIX wieku. Wśród sprzętów liturgicznych jest między innymi rokokowa puszka (około połowy XVIII wieku). W ściany kościoła wmurowane są liczne tablice pamiątkowe.

Grafika losowa