Dzisiejsza data:

           Lubelszczyzna to wielokulturowy i wielowyznaniowy region leżący na kresach Rzeczpospolitej zasobny w wiele zabytków kultury materialnej. Wiele miejscowości ma bardzo bogatą historię, o której świadczą zapisy historyczne i znaleziska archeologiczne.

           W dziale tym staramy się przybliżyć niezwykłe zakątki województwa lubelskiego, pokazać całe bogactwo mozaiki kulturowej widoczne między innymi w architekturze i obyczajach. Pokazujemy przykłady budownictwa świeckiego i sakralnego (w tym tzw. renesansu lubelskiego), odkrywamy lokalne uroki i klimaty miast i miasteczek łączących tradycje katolickie, prawosławne, judaistyczne, a także tatarskie, greckie czy ormiańskie.

           Prezentujemy najciekawsze przykłady budowli sakralnych różnych wyznań (kościoły, zespoły klasztorne, cerkwie, cmentarze, synagogi) oraz świeckie budowle prywatne i publiczne (zamki i fortyfikacje, ratusze, wieże mieszkalne, pałace i dwory, domy mieszkalne i kamienice oraz wybrane zabytki architektury przemysłowej).

           Lubelszczyzna to również obszar o interesujących walorach przyrodniczych, które przyczyniły się do utworzenia siedemnastu parków krajobrazowych i dwóch narodowych: Poleskiego i Roztoczańskiego.

Grafika losowa