Dzisiejsza data:

 Dzwonnica

            XIX-wieczna dzwonnica jest murowana, na rzucie kwadratu, z namiotowym dachem. Z tego samego okresu pochodzi kostnica i ogrodzenie kościoła. Jedyny ślad po dawnym cmentarzu przykościelnym to nagrobek z 1842 wystawiony przez Honoratę z Trzcińskich Iżycką, wbudowany w mur od strony wschodniej.

Grafika losowa