Dzisiejsza data:

 

Kordegardy

            Dwie identyczne kordegardy istniały już w 3. ćwierci XVIII wieku, przypuszczalnie zostały wzniesione współcześnie z pałacem. Usytuowane są po obu stronach dziedzińca, na wprost siebie, skośnie w stosunku do pozostałej zabudowy. Mają rzut kwadratów, są dwukondygnacyjne, czteroosiowe. Na zewnątrz kondygnacje oddzielone są gzymsem, dolne wzmocniono skośnymi skarpami, górne rozczłonkowane są lizenami. Otwory okienne zamknięte są łukiem odcinkowym, mają profilowane obramienia. Dachy są namiotowe, z kominem pośrodku, kryte blachą. Wewnątrz znajdują się sufity.

Grafika losowa