Dzisiejsza data:

 

Źródła

1. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. VIII, z. 11 – dawny powiat lubartowski, Warszawa 1976

2. T. Krzyk - Libuchowa, Pałac w Kozłówce [w:] ,,Studia i materiały lubelskie”, T. 2, Lublin 1963

3. A. Fic - Lazor, Kozłówka - przywrócone piękno [w:] ,,Renowacje i zabytki”, 2011, nr 3

Grafika losowa