Dzisiejsza data:

 

Oficyny

             Dawna oficyna kuchenna istniała już w 3. ćwierci XVIII wieku, została wzniesiona przypuszczalnie współcześnie z pałacem. Jest prostokątna, piętrowa. Jedenastoosiowa, z płytkim, trzyosiowym ryzalitem od frontu, zwieńczonym trójkątnym szczytem. Wszystkie narożniki na zewnątrz ma zaokrąglone. Otwory okienne (na piętrze nieco niższe) zamknięte są łukiem odcinkowym, mają profilowane obramienia. W szczycie znajduje się okulus. Dach jest czterospadowy, kryty blachą. Wnętrze oficyny jest dwutraktowe, z korytarzem na osi i między traktami. Pomieszczenia na parterze mają sklepienia kolebkowe lub kolebkowo-krzyżowe, na piętrze są sufity.

            Druga oficyna została wzniesiona w XIX/XX wieku. Jej bryła jest analogiczna do poprzedniej. Wewnątrz znajdują się sufity.

Grafika losowa