Dzisiejsza data:

 

Park

            Park, wówczas regularny, został założony współcześnie z pałacem. Był on wielokrotnie przekomponowywany, ostatnio w XIX/XX wieku, częściowo z udziałem Franciszka Szaniora. Powstał wtedy park kwaterowy nawiązujący do francuskiego baroku (to powrót - tak jak w architekturze pałacu - do form historycznych), z wielkim, prostokątnym gazonem na osi, pośrodku którego znajduje się fontanna. Tworzy ją rzeźbiona grupa trzech igrających puttów - żeliwna, malowana na biało. W parku znajduje się pomnik wystawiony przez Zamoyskich w 1930 na grobie żołnierzy napoleońskich (1812).

            Na terenie dawnego folwarku usytuowany jest dom wzniesiony w XVIII/XIX wieku (aktualnie to własność prywatna), zapewne dawna rządcówka. Jest on parterowy, dwutraktowy, z sienią od frontu na osi. Narożniki na zewnątrz ma zaokrąglone. Ściany na narożach ujęte są lizenami, zwieńczone profilowanym gzymsem. Dach jest naczółkowy, z lukarnami.

Grafika losowa