Dzisiejsza data:

Wnętrze

Wnętrze jest nakryte stropami, w nawie, babińcu i kaplicy z zaskrzynieniami, w pozostałych pomieszczeniach płaskimi. Otwór tęczowy zamknięty jest półkoliście, ujęty po bokach parą filarków z rzeźbionymi główkami puttów na konsolkach. Archiwoltę zdobi dekoracja snycerska o motywach rocaille splecionych z winoroślą. U szczytu łuku zawieszony jest późnobarokowy krucyfiks (około połowy XVIII wieku). Kaplica otwarta jest do nawy arkadą o łuku segmentowym. Z nawy do babińca prowadzi otwór zamknięty od góry skośnymi zaskrzynieniami, z podwieszoną belką o fazowanych narożach. W południowo-zachodniej części babińca wyodrębniony jest chór muzyczny wydzielony ściankami, z prostokątną kruchtą w przyziemiu. Zewnętrzne drzwi w kruchcie i zakrystii są klepkowe o układzie rombowym, nabijane ozdobnymi ćwiekami w formie rozetek. Okna są prostokątne, w prezbiterium na osi jest oculus. Na oknach założone są wzdłużne kraty z zadziorami.

Polichromia (malowana na płótnie naklejonym na deski ścian) pochodzi z około lub 2. połowy XVIII wieku (za Katalogiem Zabytków...). Była ona przemalowywana, między innymi po 1875 roku. Jest późnobarokowa, prowincjonalna, o motywach regencji i rokoka. To iluzjonistyczna architektura stanowiąca oprawę dla scen religijnych - tralkowe balustrady i gzymsy na stropach nawy i babińca, obramienie arkady portalu do kaplicy oraz ołtarze. Ponadto pod stropami, wokół obramień okiennych oraz na belce podtrzymującej parapet chóru muzycznego są wąskie fryzy malowane przez patrony, z motywami roślinno-geometrycznymi. W babińcu biegnie szeroki fryz o motywie wici owocującej winorośli. Krawędzie ścian, łuki tęczowe oraz niektóre obramienia okien i drzwi podkreślone są szerokimi pasami, imitującymi między innymi profilowane gzymsy.

Na stropach są sceny z Nowego i Starego Testamentu: w prezbiterium Trójca Św. adorowana przez putta, w nawie Koronacja NMP (w typie klasycyzmu cerkiewnego po 1875, zapewne na śladach malowidła z XVIII wieku,), w babińcu Ofiara Abrahama, w kaplicy Veraikon. Nad otworem tęczowym w babińcu - widok rozjaśnionego nieba wśród obłoków, na ich tło nałożono nowsze malowidło ze sceną Ostatniej Wieczerzy.

Iluzjonistyczny portal do kaplicy w nawie i przeciwległy do niego ołtarz są analogiczne – mają bogate zwieńczenia z główkami puttów i figurami adorujących aniołów, kartusze z monogramami Marii (w ołtarzu) i Jezusa (w portalu). W zwieńczeniu portalu jest ponadto kielich z hostią. Na ścianach bocznych babińca jest para skromnych, iluzjonistycznych ołtarzyków, lewy z Okiem Opatrzności, prawy z Gołębicą Ducha Św. w zwieńczeniu. Po bokach ściany ołtarzowej w kaplicy namalowane są podpięte draperie oraz para adorujących aniołów.

Grafika losowa