Dzisiejsza data:

Architektura

Jest ona drewniana o konstrukcji zrębowej, oszalowana, prezbiterium zwrócona na północny wschód. Dwustronnie wzmocniona lisicami, wewnątrz profilowanymi, z zaciosami. W rzucie jest trójdzielna, składa się z trójbocznie zamkniętego prezbiterium, szerszej od niego, prostokątnej nawy oraz kwadratowego babińca o szerokości równej nawie. Po bokach prezbiterium są niższe przybudówki mieszczące zakrystię i skarbiec. Od północnego wschodu do nawy przylega kaplica pod wezwaniem Chrystusa Ukrzyżowanego, zamknięta trójbocznie. Przy babińcu, od południowego wschodu jest nowszy, otwarty przedsionek.

Na zewnątrz elewacje obiega profilowany gzyms wieńczący, z fryzem kostkowym. Dachy nad korpusem są dwuspadowe (nad prezbiterium wielopołaciowy), podkreślające jego trójdzielność - kalenica najwyższa jest nad nawą. Wieńczą je trzy ośmioboczne, cebulaste wieżyczki przekształcone po 1874 roku. Dach nad babińcem zakończony jest półszczytem zaszalowanym w jodełkę. Niegdyś wszystkie dachy pobite były gontem, obecnie blachą.

Grafika losowa