Dzisiejsza data:

źródła

  1. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. VIII – woj. lubelskie, z. 18 - powiat włodawski, Warszawa 1975

  2. R. Brykowski, Dzieje budowlane drewnianej unickiej cerkwi w Hannie, „Ochrona Zabytków” 1987, nr 4

 

Grafika losowa