Dzisiejsza data:

Historia

            Obecna, znajdująca się w północno-zachodniej pierzei rynku, została wzniesiona około 1739 – 1742 z fundacji Radziwiłłów. Początkowo była dwudzielna (nawa i prezbiterium). Przed 1775 od północy dobudowano kaplicę. Przed 1791 nastąpiła większa rozbudowa – podwyższenie nawy i prezbiterium, dostawienie babińca, zakrystii, skarbca i kruchty od południa. Wtedy również wykonano polichromię i wybudowano dzwonnicę (za R. Brykowskim). W 1791 cerkiew została konsekrowana. Od 1874 była prawosławna. W XIX wieku ściany na zewnątrz wzmocniono lisicami, pod koniec XIX wieku oszalowano poziomo deskami ściany wewnątrz.

           W 1918 cerkiew została rekoncyliowana na kościół rzymskokatolicki, w 1924 erygowano parafię. Podczas remontu w latach 1954 - 1959 i 1967 pokrycie dachów zamieniono na blachę (nastąpiła wtedy zmiana nachylenia połaci dachowych). W latach 1976 – 1980 przeprowadzono gruntowną konserwację świątyni.

Grafika losowa