Dzisiejsza data:

Plebania

Została wzniesiona w 1844, pozbawiona jest cech stylowych, ma nowsze przybudówki. Jest drewniana o konstrukcji zrębowej, oszalowana. Parterowa, pierwotnie siedmioosiowa. Wnętrze jest dwutraktowe, nieco przekształcone, z sienią na osi. Pod nowszymi sufitami ukryte są belkowane stropy. Dach jest dwuspadowy.

Pośrodku rynku stoi kapliczka z 1791 - późnobarokowa, murowana z cegły i otynkowana, kwadratowa o zaokrąglonych narożach. Z czterech stron otwarta jest arkadami filarowymi, arkada frontowa ujęta jest pilastrami toskańskimi. Elewacje wieńczy profilowany gzyms. Namiotowy daszek, kryty blachą jest zwieńczony cylindrycznym postumentem z rzeźbą NMP Niepokalanie Poczętej dłuta Tadeusza Szkodzińskiego, rzeźbiarza ludowego z Lisznej. Wewnątrz kapliczki znajduje się rokokowy krucyfiks z 1791 roku.

Na północ od kościoła położony jest cmentarz z dawną częścią unicką. Pośrodku stoi drewniana kaplica św. Anny z 1880 roku. Najstarsze zachowane groby pochodzą z końca XIX wieku.

Grafika losowa