Dzisiejsza data:

Ołtarze

            Ołtarz główny jest późnorenesansowy (około 1623), ufundowany przez ordynata Tomasza Zamoyskiego, później gruntownie przerobiony. Łączyło się to z wymianą zniszczonych części architektonicznych na nowe oraz wykorzystaniem licznych fragmentów pierwotnej dekoracji snycerskiej. W ołtarzu znajdują się rzeźby świętych: Wojciecha i Stanisława w uszach oraz Zygmunta i Kazimierza oraz Matki Boskiej Z Dzieciątkiem w zwieńczeniu. Ponadto anioły, główki puttów, hermy i dwa kartusze z herbami Jelita i Ostrogskich (fundatora i jego żony Katarzyny). Po obu stronach ołtarza, na postumentach, znajdują się późnobarokowe (połowa XVIII wieku) rzeźby św. Jana Nepomucena i św. Franciszka Ksawerego (?). W części środkowej obrazy św. Jana Nepomucena (na zasuwie) i Św. Trójcy (w drewnianych sukienkach z 2. połowy XIX wieku) - oba z XVIII wieku, według tradycji pochodzące z kościoła bernardynów w Radecznicy. Do tego współczesny obraz św. Dominika. Tabernakulum jest późnobarokowe (około połowy XVIII wieku), z rzeźbami świętych Dominika i Róży z Limy oraz aniołów i baranka.

            Ołtarz boczny lewy (przy tęczy) jest wczesnobarokowy (około 1620 - 1630), ufundowany przez Pawła Rzeczyckiego, prepozyta klimontowskiego. Jest on marmurowy, architektoniczny, w predelli ma kartusz z napisem fundacyjnym. W części środkowej znajduje się obraz św. Marii Magdaleny (przed połową XVII wieku), przemalowany. W zwieńczeniu obraz św. Heleny (XVII wiek). Ołtarz prawy (przy tęczy) pochodzi zapewne z XIX wieku. Jest drewnianą kopią poprzedniego. W nim współczesne obrazy Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny w zwieńczeniu. Ołtarz w kaplicy północnej pochodzi z okresu międzywojennego, w nim obraz św. Anny Samotrzeć z około 1630 roku. W kaplicy południowej jest ołtarz późnobarokowy (przed połową XVIII wieku), z dekoracją regencyjną i rzeźbami świętych oraz puttów i aniołów w zwieńczeniu. W polu środkowym znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem (przełom XVII/XVIII wieku), w sukience srebrnej z 1. połowy XVIII wieku, a w zwieńczeniu obraz Matki Boskiej z Chrystusem (XVIII wiek).

Grafika losowa