Dzisiejsza data:

Historia

           Pierwotny, drewniany został ufundowany przed 1447, spalony w 1509 roku. Obecny wzniesiono około 1530 z fundacji Łukasza Górki (kasztelana poznańskiego), Piotra Tomickiego (biskupa krakowskiego) i Andrzeja Tęczyńskiego (kasztelana krakowskiego, starosty krasnostawskiego). W latach 1584 - 1595 funkcjonował on jako zbór kalwiński. W 1595 powrócił do kościoła katolickiego, być może już wówczas został rozbudowany.

            Gruntowną przebudowę i powiększenie przeprowadzono w latach 1620 - 1623 z fundacji ordynata Tomasza Zamoyskiego, przypuszczalnie według projektu zamojskiego architekta Jana Jaroszewicza. Pracami kierował murator turobiński i zamojski, Jan Wolff. Z tego czasu pochodzi nawa i kaplice (wybudowane zapewne na zrębie wcześniejszych, istniejących w 1602). Wówczas także zapewne podwyższono prezbiterium pochodzące z około 1530, pierwotnie kryte stropem. Kościół był kilkakrotnie niszczony pożarami i wielokrotnie remontowany.

Grafika losowa