Dzisiejsza data:

Wnętrze

            Wnętrze kościoła około 1623 zostało ozdobione przez muratora Jana Wolffa sztukateriami w typie renesansu lubelskiego (te na sklepieniu nawy są nowe, wykonane w 1953). Na sklepieniu prezbiteriumi w kopułach kaplic jest to sieć ornamentowanych wałków z rozetkami na przecięciach, częściowo polichromowanych i złoconych. Tworzą one różnorodne pola w kształcie kół, medalionów, serc i czworoliści przenikających się z kwadratami. W prezbiterium w obrębie pól znajdują się rozety, słońca, hierogramy IHS, monogram Maria i uskrzydlone główki puttów. W kaplicach - na przemian skrzydlate główki puttów i kartusze z hierogramami IHS. Ponadto pomiędzy polami są plakietki z uskrzydlonymi główkami puttów, orłami z tarczami na piersiach i rozetami. Nasady latarń obramione są stylizowanymi ornamentami roślinnymi. Obramienia arkad ozdobione są plecionką z główkami puttów w kluczach. W kluczu tęczy od strony prezbiterium jest kartusz z literami IW (Ioannes Wolff), gmerkiem autora oraz datą 1623. Podłucza arkad mają podziały kasetonowe, wewnątrz pól znajdują się uskrzydlone główki puttów, hierogramy IHS, rozety, maski i orły. Belkowanie kaplic wzbogacone jest fryzami o stylizowanych motywach roślinnych z główkami, maskami i lambrekinami. Na ścianie tarczowej chóru muzycznego są dwie owalne plakiety z herbem Jelita Zamoyskich.

Grafika losowa