Dzisiejsza data:

Ambona

           jest barokowa (zapewne 2. połowa XVII wieku), gruntownie przerabiana, z wieloma późniejszymi elementami. Organy z 1888 mają fragmenty barokowe. W kaplicy południowej jest ława z 1. połowy XVII wieku, w nawie ława z XVIII wieku. W kościele znajduje się też między innymi rokokowa rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego (2. połowa XVIII wieku), późnobarokowy krzyż procesyjny (1. połowa XVIII wieku), w kruchcie jest późnobarokowy krucyfiks (około połowy XVIII wieku). Na ścianie prezbiterium umieszczona jest płyta nagrobna Anny ze Żmigrodu Świdwiny (zm. 1546) - wczesnorenesansowa, z piaskowca, z płaskorzeźbioną postacią zmarłej oraz herbami Łabędź i Śreniawa.

            Na wyposażeniu jest między innymi regencyjna monstrancja (około 1720 - 1740), kielichy: barokowe, późnobarokowy i rokokowy, pacyfikał z końca XVII wieku, brązowe lichtarze z 1. połowy XVII wieku, ornaty z XVI - XVIII wieku.

Grafika losowa