Dzisiejsza data:

 

Architektura

           Jest ona położona na krawędzi skarpy nadbużańskiej, orientowana, murowana z cegły i otynkowana, bizantyńsko-klasycystyczna. Centralna, na planie krzyża greckiego, z trzema absydami od wschodu, wydłużoną częścią frontową oraz wieżą od zachodu. W wieży w przyziemiu mieści się babiniec, na piętrze chór muzyczny.

           Na zewnątrz dolna kondygnacja wieży i wysoki cokół obiegający budynek są boniowane, elewacje mają podziały lizenowe. Wydatne gzymsy wieńczące są profilowane, podkreślone ceglanymi fryzami. Narożniki ramion transeptu zaakcentowane są wgłębionymi kolumienkami w typie bizantyńskich. Ramiona krzyża zwieńczone są nadwieszonymi przyczółkami. Podobne, przerwane szczyty wieńczą boczne elewacje wieży. Okna są wydłużone, zamknięte półkoliście, z archiwoltami zdobionymi ząbkowaniem. Portal główny (od zachodu) i dwa boczne w ramionach krzyża (od północy i południa) wyodrębnione są w formie ryzalitów zwieńczonych segmentowymi naczółkami. Otwory wejściowe zamknięte są półkoliście, ujęte parami niskich kolumn w typie bizantyjskich i zwieńczone archiwoltami z ząbkowanym fryzem oraz starocerkiewnymi inskrypcjami.

           Na osi fasady znajduje się półkoliście zamknięte, wielkie okno, ujęte od góry wyłamującą się archiwoltą. Dwie górne kondygnacje wieży wyodrębnione są nad gzymsem wieńczącym fasadę. Dolna kondygnacja jest kwadratowa, o silnie ściętych narożach, górna ośmioboczna, wzmocniona czterema skarpami i zwieńczona attyką z ośmioma szczycikami w ośli grzbiet. Wieża nakryta jest ostrosłupowym hełmem, zwieńczonym latarnią z cebulastą kopułką. Boczne partie dolnej części wieży zwieńczone są wieżyczkami z cebulastymi hełmami na wysokich tamburach. Latarnia głównej kopuły cerkwi ma formę wysokiego, ogzymsowanego tamburu, nakryta jest cebulastym hełmem. Kopuły zwieńczone są żeliwnymi krzyżami prawosławnymi, szczyty kaplic transeptowych i prezbiterium oraz naczółki portali - kamiennymi krzyżami łacińskimi.

           Wnętrze nakryte jest w krzyżu spłaszczoną kopułą na pendentywach. Ramiona krzyża sklepione są kolebkowo, otwarte do części środkowej półkolistymi arkadami. Absydy na zewnątrz zamknięte są trójbocznie, wewnątrz sklepione hemisferycznie. Podchórze nakryte jest stropem.

Grafika losowa