Dzisiejsza data:

 Historia

           Pierwotna cerkiew prawosławna we Włodawie wzmiankowana była w 1564 roku. Prawdopodobnie od końca XVI wieku należała do obrządku greckokatolickiego (wg P. Superczyńskiej – pierwsze wzmianki o niej pochodzą z 1501, a przez unitów zabrana została dopiero w latach 70-tych XVIII wieku). Kolejna (?), wzmiankowana w 1726, spaliła się w 1790 roku. Do 1821 na jej miejscu stała prowizoryczna kaplica.

           Według Katalogu Zabytków… obecną cerkiew wzniesiono w latach 1840 - 1842 kosztem Augusta Zamoyskiego, potem przebudowano. Natomiast B. Seniuk podaje, że cerkiew unicką wzniesioną w latach 1840 – 1842 rozebrano w 1893, a obecną wybudowano w latach 1893 - 1895 jako prawosławną, prawdopodobnie według planów Wiktora Iwanowicza Syczugowa. Cerkiew została nieco uszkodzona w czasie I i II wojny światowej.

Grafika losowa