Dzisiejsza data:

 Plebania

           Plebania została wzniesiona w latach 1846 - 1850, później przekształcona. Jest późnoklasycystyczna, murowana z cegły, otynkowana i boniowana. Parterowa, na rzucie szerokiego prostokąta, z dostawionymi później: przedsionkiem od frontu, skrzydłem od wschodu oraz werandą od północy. Wnętrze jest dwutraktowe, częściowo przekształcone. Na zewnątrz narożniki ujęte są lizenami. Okna mają profilowane obramienia, gzyms wieńczący jest profilowany. Budynek jest nakryty czterospadowym dachem, krytym blachą.

Grafika losowa