Dzisiejsza data:

Równina Bełżycka leży w północno - zachodniej części Wyżyny Lubelskiej.

Od północy graniczy z Płaskowyżem Nałęczowskim, od wschodu z Wyniosłością Giełczewską, od południa ze Wzniesieniami Urzędowskimi, od południowego wschodu z Kotliną Chodelską a od zachodu na krótkim odcinku z Małopolskim Przełomem Wisły.

Region jest równiną o mało urozmaiconym krajobrazie, osiągającym wysokość od 160 (skarpa ku dolinie Wisły) do 230 m n.p.m. (dział wodny Wisły i Bystrzycy).

Podłoże zbudowane jest z margli kredowych i glin zwałowych.

Równina Bełżycka jest regionem typowo rolniczym.

Głównymi miejscowościami regionu są Bełżyce, Niedrzwica Duża, Karczmiska Pierwsze i Wojciechów.

Grafika losowa