Dzisiejsza data:

Płaskowyż Nałęczowski stanowi północno - zachodnią część Wyżyny Lubelskiej, ma powierzchnię 615 km².

Rozciąga się pomiędzy rzekami Wisłą i Bystrzycą.

Obszar pokryty jest grubą warstwą lessów, silnie rozcięty dolinami rzecznymi i wąwozami. Jest regionem typowo rolniczym, o gęstej zabudowie wiejskiej, występują również zasobne lasy grądowe.

Główne miejscowości regionu to Nałęczów, Wąwolnica, Garbów i Markuszów oraz częściowo leżą na nim Lublin, Puławy, Kazimierz Dolny, Bochotnica i Kurów.

Grafika losowa