Dzisiejsza data:

Obniżenie Dorohuckie 

(nazwa pochodzi od wsi Dorohucza, a nie od Dorohuska)

Stanowi część Polesia Wołyńskiego, od północy graniczy z Pojezierzem Łęczyńsko-Włodawskim, od wschodu z Pagórami Chełmskimi, od południa i południowego wschodu z Działami Grabowieckimi, od zachodu z Płaskowyżem Świdnickim a od południowego zachodu z Wyniosłością Giełczewską.

Na powierzchni występują tu piaski, w zachodniej i wschodniej części rozwinęły się w podłożu kredowym zjawiska krasowe, występują tu leje, zagłębienia wypełnione torfem, a nawet wodą.

Głównymi miejscowościami regionu są Milejów i Trawniki.

Grafika losowa