Dzisiejsza data:

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie       

     (Równina Łęczyńsko–Włodawska) znajduje się w południowej części Polesia Lubelskiego., na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy. Zostało objęte międzynarodowym programem UNESCO-MaB (Man and Biosfere – Człowiek i Biosfera) i wchodzi w skład Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”.

           Jest to największy w Polsce zespół łąkowy. Ta kraina jezior, bagien, łąk i lasów zachowana została w niezmienionym stanie do lat 1970-tych, kiedy rozpoczęto próby melioracji i osuszania znacznej części tych terenów.

           Jeziora pochodzenia krasowego zajmują ponad 27 km2 powierzchni, występuje tu 68 jezior o powierzchni ponad 1 ha, w tym 31 nie mających stałego odpływu. Największymi są Uściwierz (284,1 ha) oraz Wytyckie (270,1 ha). Pojezierze jest jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynkowych na Lubelszczyźnie, gdzie można również uprawiać różnorodne formy turystyki i krajoznawstwa. Najbardziej znanym miejscem na Pojezierzu jest jezioro Białe Włodawskie (106,4 ha), nad którym leży miejscowość wypoczynkowa Okuninka.

           Do największych miast regionu należą Łęczna i Włodawa, oddalone od siebie o około 60 km.

Grafika losowa