Dzisiejsza data:

Polesie Brzeskie  

Polesie Brzeskie to część Polesia Lubelskiego.

Leży na wschód od Równiny Kodeńskiej, Zaklęsłości Sosnowickiej, Garbu Włodawskiego, Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i Pagórów Chełmskich. Na północy styka się z Podlaskim Przełomem Bugu a na południu z Obniżeniem Dubieńskim.

Na terytorium Polski, Polesie Brzeskie stanowi długi (od Woli Uhruskiej po Terespol) i bardzo wąski pas, ciągnący się doliną Bugu wzdłuż granicy polsko-białoruskiej.

Głównym miastem Polesia Brzeskiego na terenie Polski jest Terespol.

Grafika losowa