Dzisiejsza data:

Działy Grabowieckie to wschodni kraniec i najwyższa część Wyżyny Lubelskiej, z wysokościami od 190 do 311 m n.p.m., o powierzchni 1283 m2.

Północną granicę Działów Grabowieckich wyznacza dolina Siennicy, na południu rozciągają się obszary Kotliny Zamojskiej.

Dopływy Wieprza – Wolica i Wojsławka dzielą obszar na „działy”, wyróżniające się silnie urzeźbionym krajobrazem, zbocza jarów dochodzą do 100 m wysokości.

Ziemie są tutaj bardzo dobre, występuje bogata i urozmaicona roślinność.

Główne miejscowości to Grabowiec i Skierbieszów, interesujące turystycznie to Surhów, Bończa, Wojsławice i Uchanie.

Grafika losowa