Dzisiejsza data:

Obniżenie Dubienki 

Stanowi część Polesia Wołyńskiego.

Od zachodu i północnego zachodu graniczy z Pagórami Chełmskimi, od południowego zachodu z Działami Grabowieckimi, od południa z Grzędą Horodelską a od północy z Polesiem Brzeskim.

Podłoże jest głównie kredowe, występują tu drobne formy krasowe, w zagłębieniach występują piaski, torfy i mady. Są to tereny zalesione, występują także znaczne zabagnienie.

Głównymi miejscowościami regionu są Dubienka, Ruda-Huta, Białopole i Dorohusk.

Grafika losowa