Dzisiejsza data:

Pagóry Chełmskie 

Wchodzą w skład Polesia Wołyńskiego.

Od południa graniczą z doliną rzeki Siennica.

Są to wyspowe wzniesienia (niektóre o charakterze gór stołowych) o wysokości do 290 m n.p.m., zbudowane z margli kredowych z czapami piaskowców trzeciorzędowych. W obniżeniach między wzgórzami występują równiny torfowe (piaszczyste).

Najbardziej malownicze wśród nich to Góra Zamkowa w Chełmie, rezerwat „Stawska Góra”, Ariańska Góra.

Największym ośrodkiem jest powiatowe miasto Chełm.

Grafika losowa