Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie chełmskim, w gminie Chełm.

Warto zobaczyć:

Barokowo – klasycystyczny pałac Serebryskich (XVII wiek, rozbudowany XVIII wiek) - więcej …

           - Park krajobrazowy

Wczesnośredniowieczne kurhany

Grafika losowa