Dzisiejsza data:

Wieś położona w powiecie chełmskim, w gminie Chełm.

Warto zobaczyć:

Budynek dawnej letniej rezydencji biskupów prawosławnych (1890)

Leśniczówki (początek XX wieku)

Wczesnośredniowieczne kurhany

Grafika losowa