Dzisiejsza data:

Równina Parczewska jest częścią Polesia Lubelskiego.

Leży w zachodniej części Polesia Lubelskiego między Zaklęsłością Łomaską a Sosnowicką.

Zajmuje 753 km², charakteryzuje ją występowanie płaskich wzniesień oraz piaszczystych obniżeń.

Przez Równinę Parczewską przebiega środkowy odcinek Kanału Wieprz - Krzna.

Najważniejszą miejscowością (od której pochodzi nazwa regionu) jest miasto Parczew.

Grafika losowa