Dzisiejsza data:

Równina Kodeńska jest częścią Polesia Lubelskiego.

Leży na północno-wschodnim skraju Polesia Lubelskiego, na zachód od Bugu, pomiędzy dolinami Zielawy, Krzny i Bugu.

Powierzchnia 930 km², równina urozmaicona piaskami tworzącymi wydmy, region jest w dużym stopniu zalesiony.

Główne miejscowości to Kodeń (od której pochodzi nazwa własna terenu) oraz Sławatycze.

Grafika losowa