Dzisiejsza data:

Zaklęsłość Sosnowicka jest częścią Polesia Lubelskiego.

Zajmuje środkową część Polesia Lubelskiego, położona jest pomiędzy dolinami Bugu (na wschodzie) a Tyśmienicy (na zachodzie); równinami Kodeńską i Parczewską (na północy) a Garbem Włodawskim (na południu).

Posiada powierzchnię około 500 km², jest piaszczystym i podmokłym obniżeniem na wysokości 150 - 160 m n.p.m.

W przeważającym stopniu teren pokrywają obszary łąkowe oraz lasy łęgowe, które są poprzecinane kanałami melioracyjnymi.

Nazwa regionu pochodzi od wsi Sosnowica, która jednak leży w obrębie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.

Główną miejscowością w Zaklęsłości Sosnowickiej jest Hanna.

Grafika losowa