Dzisiejsza data:

Zaklęsłość Łomaska jest częścią Polesia Lubelskiego.

Leży w północnej części Polesia Zachodniego, ograniczona jest od północny doliną rzeki Krzny.

Zajmuje powierzchnię 800 km², równina ma charakter łąkowo - leśny i piaszczysty, występują również tereny bagienne i torfowiskowe, osiąga wysokość od 140 do 160 m n.p.m.

We wschodniej części regionu płynie rzeka Zielawa.

Najważniejszymi miejscowościami są Łomazy (od niej pochodzi nazwa regionu), wieś Drelów, na pograniczu regionu leżą również Biała Podlaska i Międzyrzec Podlaski.

Grafika losowa