Dzisiejsza data:

Obniżenie Węgrowskie 

Jest częścią Niziny Południowopodlaskiej, o powierzchni 578 km².

Graniczy od zachodu z Wysoczyzną Kałuszyńską, od północy z Równiną Wołomińską, od wschodu z Wysoczyzną Siedlecką a od południa z Wysoczyzną Żelechowską.

W najniższych częściach obszaru występują tereny podmokłe, jest regionem rolniczym.

Tylko południowa część regionu leży w województwie lubelskim, pozostała zdecydowana większość należy do województwa mazowieckiego.

Główne miasto – Węgrów, od którego bierze swą nazwę.

Grafika losowa