Dzisiejsza data:

Wysoczyzna Żelechowska jest częścią Niziny Południowopodlaskiej o powierzchni 1844 km².

Wznosi się między Równiną Garwolińską na zachodzie a Łukowską na wschodzie oraz Doliną Środkowej Wisły i Pradoliną Wieprza na południu a Obniżeniem Węgrowskim na północy.

Region jest falistą równiną morenową z ostańcowymi wzniesieniami morenowymi o maksymalnej wysokości 208 m n.p.m.
Region stanowi krainę rolniczą, urozmaiconą niewielkimi płatami lasu, z około dwudziestoma kompleksami przeważnie niedużych stawów rybnych.

Głównymi miastami są Ryki, Żelechów i Stoczek Łukowski.

Grafika losowa