Dzisiejsza data:

Stanowi granicę pomiędzy Niziną Południowopodlaską (umownie wchodzi w jej skład) a Niziną Północnopodlaską.

Od zachodu graniczy z Doliną Dolnego Bugu, od południa z Wysoczyzną Siedlecką, od południowego wschodu z Równiną Łukowską, od wschodu z Polesiem Brzeskim, od północy z Wysoczyzną Drohiczyńską, a od północnego zachodu z Wysoczyzną Wysokomazowiecką. Zajmuje powierzchnię 673 km².

Kręty bieg Bugu z meandrami tworzy atrakcyjną krajobrazowo dolinę szerokości od 1,5 do 4 km przecinając pas moren, zagłębiając się w nie na głębokość około 20-30 m.

Tylko jego część, poniżej ujścia Krzny, leży w województwie lubelskim.

Grafika losowa