Dzisiejsza data:

 

Architektura

           Budynek dawnej synagogi znajduje się w północno-wschodniej części rynku. Jest murowany z kamienia i cegły, otynkowany. Ma rzut prostokąta, z kwadratową salą poprzedzoną przedsionkiem (wnętrza przedsionka i babińca są przebudowane). Dawną salę modlitw przykrywa dziewięciopolowe sklepienie, podtrzymywane przez cztery filary dawnej, murowanej bimy. Ściany modlitewni i bimę zdobią pozostałości polichromii (z końca XIX w.), z przedstawieniami m.in. zwierząt i instrumentów muzycznych oraz hebrajskie inskrypcje. Na zewnątrz, na skromnych elewacjach, zachowały się dawne podziały pilastrowe. Dach jest dwuspadowy, kryty blachą.

Grafika losowa