Dzisiejsza data:

 

Historia

           Pierwsze informacje o osadnictwie Żydów w Bychawie pochodzą z 2. połowy XVI wieku, natomiast pierwsza wzmianka o bóżnicy – dopiero z 1717 roku. W 1787 wymieniony jest sąsiadujący z nią dom modlitwy. Budynki te, zapewne drewniane, musiały ulec zniszczeniu, gdyż około 1810 wzniesione zostały na ich miejscu budowle murowane. Te z kolei zniszczył pożar w 1876, ich odbudowa trwała do 1897 roku. W międzyczasie powstały prywatne domy modlitewne.

           Podczas II wojny światowej zespół synagogalny został zdewastowany. Po 1945 dom modlitwy rozebrano, natomiast budynek synagogi, po częściowej przebudowie (zmiana dachu na dwuspadowy, nowe podziały przedsionka i babińca), użytkowała straż pożarna. W dawnej, drewnianej mykwie utworzono Zakład Gumowy. Od końca lat 60. XX wieku w dawnej synagodze mieściły się magazyny Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Od 1995 budynek był nieużywany. W 2007 został przekazany Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

Grafika losowa