Dzisiejsza data:

 źródła

A. Hohengarten, Dąbrowica wczoraj i dziś, Dąbrowica 2000

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. VIII – woj. lubelskie, z. 10 - powiat lubelski, Warszawa 1967

J. Teodorowicz - Czerepińska, Renesans lubelski [w:] Renowacje i zabytki 2011, nr 3

Grafika losowa