Dzisiejsza data:

Źródła

1. Tadeusz. S. Jaroszewski, Dom własny uczonego polskiego doby Oświecenia [w:] ,,Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 1961, z. 1

2. Stanisław Wójcicki, Dziedzictwo kulturowe gminy Kurów, Kurów 2012

3. J. Żabicki, Leksykon zabytków architektury Lubelszczyzny i Podkarpacia, Warszawa 2013

Grafika losowa