Dzisiejsza data:

Bramy

           Neogotyckie w charakterze są także włączone w ogrodzenie kościelne: brama oraz kryte schody. Prawdopodobnie wybudowano je w tym samym czasie, co kaplicę (lub nieco później).

          Budynek bramy ustawiony niemalże na osi fasady kościoła również jest murowany z cegły i otynkowany. Niewielki, na rzucie prostokąta, nakryty dwuspadowym dachem pobitym blachą. Ściany szczytowe przeprute są ostrołukowymi arkadami, ta od frontu (zachodu) zaopatrzona jest w drewniane wrota (dwuskrzydłowe, prostokątne, ze snycerską dekoracją złożoną z motywów prostokątów i rombów). Łukową przestrzeń arkady wypełnia drewniana przysłona, której dekorację stanowi snycerskiej roboty monogram NM Panny. Ściana frontowa ma ponadto oskarpowane naroża oraz ostrołukową niszę w szczycie. W przeciwnym szczycie umieszczono maleńki oculus. Elewacje budynku są gładkie, natomiast bogatym profilowaniem podkreślono kształtowane w cegłach i tynku, uskokowe gzymsy. Wewnątrz budynek bramy ma gładkie ściany, nakryty jest ostrołukową kolebką.

           Budynek mieszczący kryte schody zajmuje północno-wschodnie naroże placu kościelnego, łączy ulicę przebiegającą wzdłuż parkanu z o wiele wyżej położonym placem kościelnym. Neogotycki charakter ma tylko jego fasada. Jest ona dwukondygnacyjna, jednoosiowa. Złożona z prostokątnej ściany, którą wieńczy wyłamujący się ku niej (też prostokątny, ale węższy) szczycik o trójkątnym zamknięciu. Dolna część fasady – flankowana niskimi, uskokowymi skarpami – mieści w ostrołukowej niszy prostokątny otwór wejściowy. Jedynym elementem kompozycyjnym w górnej kondygnacji fasady jest nieduża, ostrołukowa blenda.

Grafika losowa