Dzisiejsza data:

Dawna cerkiew unicka św. Demetriusza.

          Została wzniesiona w 1683 (prawdopodobnie była to już kolejna w tym miejscu) a w 1811 gruntownie przebudowana (dobudowano wtedy zakrystię i wieżę). W 1875 przejęła ją Cerkiew prawosławna. Świątynia odzyskana przez kościół rzymskokatolicki po I wojnie światowej, od 1919 stanowiła filię parafii Malowa Góra. W 1920 weszła w skład parafii Neple, od 1925 była kaplicą publiczną. Obecnie to filia parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Terespolu.

        W trakcie remontu na początku lat 70-tych rozebrano wieżyczkę nad kruchtą a dachy pokryto blachą. W latach 1997 - 2000 świątynia przeszła remont gruntowny,m.in.: rekonstrukcję dachu, sygnaturki i oszalowania zewnętrznego. W kolejnych latach odnowiono jej wnętrze, nawa zyskała wtedy oszalowanie z modrzewia polskiego a prezbiterium z modrzewia syberyjskiego, odnowiona została polichromia.

         Budynek jest orientowany, drewniany o konstrukcji zrębowej (zrąb z bali sosnowych) wzmocnionej lisicami i więźbie dachowej o konstrukcji krokwiowej z krzyżulcami, obustronnie oszalowany. Strop ma belkowy z deskowym, płaskim pułapem, podłogi deskowe.

          W rzucie złożony jest z prostokątnej nawy, węższego od niej, kwadratowego prezbiterium, prostokątnej, bocznej (przylegającej od północy) zakrystii i węższej od nawy kwadratowej kruchty (dawnego babińca). Chór muzyczny ma balustradę z desek.Do kruchty, na jej osi przylega osłaniający wejścieganek – o dwóch słupach i daszku z trójkątnym szczytem. Dach nad świątynią jest dwukalenicowy, węższy i niższy nad prezbiterium, wyższy (z sygnaturką o blaszanym hełmie) nad nawą. Nad zakrystią dach pulpitowy. Okapy dachów od strony frontowej kościoła ozdobione są lambrekinami. Okna zamknięte odcinkowo, w prostokątnych obramieniach.

         Według podziału dokonanego przez Jan Góraka, jest to cerkiew (podobnie, jak te w Jabłecznej i Kostomłotach) o niskiej, przysadzistej wieży frontowej.

         Malowidła na suficie nawy pochodzą z początku XX wieku. Przedstawiają Boga Ojca, NP Marię Pokrową z dwoma adorującymi ją aniołami i symbole religijne, m.in. krzyż, kielich i księgi, Tablice Mojżeszowe, Oko Opatrzności.

źródła:

  1. Jan Górak, Typy i formy drewnianej architektury sakralnej Lubelszczyzny [w:] „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 1987, z. 3-4

  2. Janusz Maraśkiewicz, Aneta Semeniuk, Drewniane budownictwo sakralne. Powiat Biała Podlaska, Lublin 2001

Grafika losowa