Dzisiejsza data:

 Zabudowania gospodarcze

            Zabudowania gospodarcze wzniesione w XVII - XVIII wieku były później przekształcane, mają częściowo zatarte cechy stylowe. Składają się z dwóch prostokątnych, prostopadłych do siebie budynków. Wschodni jest podzielony na dwie nierówne części przez wtopioną weń bramę wjazdową na dziedziniec, tzw. Uściłuską (Brzeską).

           Oba budynki są parterowe, wewnątrz przykryte stropami. Budynek wschodni jest ośmioosiowy, z trójspadowym dachem, oskarpowany, wewnątrz dwutraktowy. Obecnie mieści się tu Dom Pielgrzyma. Budynek południowy, o przeznaczeniu gospodarczym (kiedyś stajnia i wozownia), jest dziesięcioosiowy, otwarty od strony dziedzińca arkadowo-filarowym krużgankiem, dach ma dwuspadowy z lukarnami. Połączony jest z kompleksem zabudowań dawnego pałacu biskupiego.

Grafika losowa