Dzisiejsza data:

Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Bystrzycy

Pierwsza wzmianka o parafii w Bystrzycy pochodzi z 1325 roku.

          Obecny kościół został wzniesiony w latach 1709-1721 na miejscu dawnego, drewnianego, zapewne z początku XVI wieku. Został wzniesiony staraniem Jakuba Franciszka Żmudzkiego, kanonika lubelskiego. Konsekrowano go w 1745, w 1888 roku został rozbudowany przez proboszcza Jana Ambrożego Wadowskiego, powiększono go przez wydłużenie korpusu od zachodu. W latach 1895-1925 został wyremontowany.

Grafika losowa