Dzisiejsza data:

Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Górce Zabłociu

           Został on przeniesiony z Aleksandrowa koło Biłgoraja (tam w 1994 wybudowano nowy, murowany kościół), poświęcony w 1998. Obecnie stanowi filię parafii Kryłów

           Kościół wybudował w 1934 Jan Zaroślak, cieśla z Aleksandrowa, bez zatwierdzonego projektu (stad być może niespotykane w kościołach drewnianych zamknięcie prezbiterium). Inspekcja budowlana nakazała wobec tego zrobić pomiar kościoła, jego wykonanie zlecono architektowi Tadeuszowi Witkowskiemu.

           Kościół jest drewniany, o konstrukcji zrębowej, na podmurówce, oszalowany. Nawa ma plan prostokąta, prezbiterium jest węższe, zamknięte dwubocznie, z niższymi zakrystiami po bokach. Od frontu wznosi się kwadratowa wieża wbudowana w korpus – jej elewacja frontowa stanowi przedłużenie szczytu kościoła. Fasadę poprzedzała pierwotnie niewielka kruchta, nad nią był balkonik na dwóch słupkach, z dwuspadowym daszkiem.

           Dach nad nawą jest dwuspadowy, nad prezbiterium niższy, wielopołaciowy, nad zakrystiami pulpitowe. Wieża nakryta jest ostrosłupowym hełmem (pierwotnie namiotowym, zwieńczonym ośmioboczną latarnią z hełmem). Wieżyczka na sygnaturkę jest niewysoka, ośmioboczna, z ostrosłupowym daszkiem (pierwotnie z baniastym hełmem). Dachy kiedyś pokryte były gontem, obecnie blachą. Drzwi i okna są prostokątne.

           Wewnątrz kościół nakryty jest stropem na jednym poziomie. Prezbiterium nie oddzielone od nawy, brak belki tęczowej. Ściany wyłożone boazerią. Chór muzyczny ma rzut trapezu, wsparty jest na dwóch słupach. Podłogi są deskowe.

                                                                  Opracowała Marta Goździk

Źródła:

G. Ruszczyk, Drewniane kościoły w Polsce 1918-39. Tradycja i nowoczesność, Warszawa 2001

J. Górak, Kościoły drewniane Zamojszczyzny, Zamość 1986

Grafika losowa