Dzisiejsza data:

zabytek drewniany

 • Blinów kościół Jana Chrzciciela

  Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Blinowie

             Pierwotny kościół (filia parafii w Potoku Wielkim) został wzniesiony w połowie XVIII wieku staraniem ks. Tomasza Bożeńca Jełowickiego, scholastyka kijowskiego. Następny powstał w 1781 z fundacji Jana Jakuba Zamoyskiego, wojewody podolskiego. Parafia w Blinowie istnieje od 1782, została założona prawdopodobnie z inicjatywy Andrzeja Zamoyskiego, kanclerza wielkiego koronnego.

 • Borów

  Borów

             Wieś położona w powiecie kraśnickim, w gminie Annopol, w zachodniej części Równiny Biłgorajskiej, nad Sanną (prawy dopływ Wisły). Nazwa wsi wskazuje na jej śródleśne położenie, do dziś istnieją pozostałości sosnowego boru, jako Lasy Lipskie i Lasy Janowskie

 • Borów kościół Andrzeja Apostoła

  Kościół pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Borowie

  Parafia i kościół w Borowie powstały przed 1465 dzięki staraniom Marcina (Mateusza?) z Odolina, proboszcza parafii św. Maurycego w Zawichoście.

 • Bukowina kościół

  Kościół pod wezwaniem Ofiarowania NMP w Bukowinie

             Około 1637 profesorowie Akademii Zamojskiej wznieśli w Bukowinie (przekazanej w 1600 przez Jana Zamoyskiego) drewnianą kaplicę w polu (,,capella campestris”), poświęcono ją w 1668. Była ona zapewne prowizoryczna, gdyż wkrótce jej stan był tak zły, że nie nadawała się już do remontu. W latach 1674 – 1675 ks. Andrzej Abrek, profesor Akademii zbudował nową kaplicę (poświęcona w 1676). Służyła ona w zasadzie przebywającym w Bukowinie profesorom, nie wolno było zwoływać dzwonami na nabożeństwa mieszkańców wsi, gdyż należeli oni do parafii tarnogrodzkiej

 • Chłaniów kościół

  Kościół pod wezwaniem św. Mateusza w Chłaniowie

            Parafia istniała przed 1419 (według J. Góraka powstała wraz z kościołem w 1419), pierwotny kościół pod wezwaniem św. św. Filipa, Jakuba i Macieja (Mateusza) ufundowali Goworko, Manczyna i Mikołaj, dziedzice Chłaniowa. Następny, z drewnianą zakrystią i murowaną kaplicą powstał około 1600. W 1671 był już poważnie zniszczony, groził zawaleniem, ale istniał jeszcze przez kilkadziesiąt lat, następny wzniesiono dopiero przed 1715, już z dwiema kaplicami – drewnianą i murowaną. W wizytacji z 1728 został on opisany jako mający kształt krzyża

 • Czernięcin kościół

  Kościół pod wezwaniem św. Katarzyny w Czernięcinie

             Pierwszy kościół w Czernięcinie został ufundowany przed 1394 przez Dymitra z Goraja, zapewne wraz z erekcją parafii. W 1406 potwierdzono jej uposażenie

 • Czułczyce kaplica Wszystkich Świętych

  Kaplica pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Czułczycach

  Pierwszy kościół w Czułczycach według miejscowej tradycji ufundował Władysław Jagiełło.

 • Dłużniów

  Wieś położona w powiecie hrubieszowskim, w gminie Dołhobyczów.

 • Dzierzkowice kościół św. Stanisława i św. Marii Magdaleny

   

  Kościół pod wezwaniem św. Stanisława BM i św. Marii Magdaleny w Dzierzkowicach

            Parafia istniała tu już w 1326 (wówczas pod wezwaniem św. Mikołaja).

 • Gilów kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa

  Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gilowie

  Gilów należał pierwotnie do parafii Goraj.

 • Górecko Kościelne kościół św. Stanisława Biskupa

  Kościół pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa w Górecku Kościelnym

             Istnienie kościoła w Górecku niewątpliwie zawdzięczamy rodowi Zamoyskich. Przyczynili się oni do jego powstania, rozbudowywania, a następnie odtworzenia

  zobacz prezentację...

 • Górka Zabłocie kościół MB Częstochowskiej

  Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Górce Zabłociu

             Został on przeniesiony z Aleksandrowa koło Biłgoraja (tam w 1994 wybudowano nowy, murowany kościół), poświęcony w 1998. Obecnie stanowi filię parafii Kryłów

 • Kanie kościół Piotra i Pawła

  Kościół pod wezwaniem św. św. Piotra i Pawła w Kaniem

              Od początku XVII wieku istniała w Kaniem cerkiew greckokatolicka, parafię erygowano być może w 1647. Do 1739 świątynia znajdowała się w rękach bazylianów, w 1867 została przekształcona na prawosławną. Miejscowość Kanie była niegdyś znanym miejscem kultu związanym z cudownym obrazem Matki Boskiej Kaniowskiej. Zaginął on po tym, jak w 1915 został wywieziony do Rosji.

 • Kawęczyn kościół

  Kościół pod wezwaniem św. Józefa i św. Antoniego Padewskiego w Kawęczynie

  Kościół został wybudowany w latach 1907 – 1908 w Siedliszczu, do Kawęczyna przeniesiony w 1920

 • Kraczewice kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa

  Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kraczewicach

  Pierwszą próbę wybudowania kościoła mieszkańcy Kraczewic podjęli w 1909, ale władze carskie nie wyraziły na to zgody.

 • Obroki

  Obroki

  wieś w powiecie kraśnickim, w gminie Wilkołaz na Wzniesieniach Urzędowskich

 • Olbięcin kościół św. św. Piotra i Pawła

  Kościół pod wezwaniem św. Św. Piotra i Pawła w Olbięcinie

 • Oszczów kościół św. Barbary

  Kościół pod wezwaniem Św. Barbary w Oszczowie

  Pierwszy kościół parafialny rzymskokatolicki w Oszczowie powstał w 1468, kolejny około 1732.

 • Płonka kościół Narodzenia NMP

  Kościół pod wezwaniem Narodzenia NMP w Płonce

  Kościół w Płonce istniał zapewne w 1429 (J. Górak, przypuszcza, że powstał w 1442, wraz z nadaniem wsi prawa niemieckiego)

 • Stary Bubel kościół św. Mikołaja

  Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja w Starym Bublu

              Pierwszą cerkiew unicką w tym miejscu (na wzniesieniu, na wschodnim skraju wsi), św. Jana Ewangelisty wzniesiono zapewne w 1740. Została ona uposażona w 1749 przez Antoninę Kobielską. Według inwentarzy z 1815 miała kruchtę i prezbiterium „pod jednym dachem”, na kruchcie oparta była dzwonnica. W 1818 świątynia była w złym stanie (ściany i dach wymagały naprawy), pierwszy gruntowny remont przeszła w 1840. Powtórnie remontowana była w 1864, pod nadzorem Jana Murawskiego. Wybudowano wówczas także dzwonnicę.

 • Sulimów kościół św. Jana Ewangelisty

  Kościół pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty w Sulimowie

  Dawna greckokatolicka cerkiew filialna to obecnie kościół filialny rzymskokatolickiej parafii Hulcze.

 • Świerszczów kościół Bazylego

  Kościół pod wezwaniem św. Bazylego w Świerszczowie

             Wieś Świerszczów wzmiankowana była po raz pierwszy w 1419, cerkiew (pierwotnie prawosławna, niewiadomej erekcji, potem greckokatolicka) w 1510. Kolejną wybudowano w XVII lub na początku XVIII wieku. Następna (obecny kościół) powstała w 1795, według innego źródła w 1801. W 1875 została zamieniona na prawosławną, została wówczas wyremontowana i nieco przekształcona. W 1923 budynek przejął kościół rzymskokatolicki.

 • Szpikołosy kościół MBŁaskawej

  Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Łaskawej w Szpikołosach

  Parafia greckokatolicka w Szpikołosach była wzmiankowana od 1640.

 • Targowisko kościół Becketa

  Kościół pod wezwaniem św. Tomasza Becketa w Targowisku

             Pierwszy kościół w Targowisku miał istnieć już w XI wieku. Według tradycji parafia została erygowana w 1293, była wzmiankowana w 1334. Drewniany kościół (być może ten pierwszy) wspomina Jan Długosz. Następny mógł pochodzić z 1659, spłonął w 1740.

 • Tarnogród kościół Rocha

  Kościół pod wezwaniem św. Rocha w Tarnogrodzie

             W przywileju lokacyjnym Tarnogrodu (został on założony przez Stanisława Tarnowskiego „na surowym korzeniu” w 1567) wyznaczono między innymi uposażenie kościoła, który powstał w kilka lat później. Najwcześniejsze wzmianki dotyczą kościoła szpitalnego św. Ducha (wzniesiony w 1569, na początku XIX wieku sprzedany i rozebrany). Parafię w Tarnogrodzie erygowano formalnie dopiero w 1598 , choć kościół pełniący funkcję parafialnego istniał już w 1591.

 • Terebiń kościół św.św. Piotra i Pawła

  Kościół pod wezwaniem św. św. Piotra i Pawła w Terebiniu

              Dawna parafialna cerkiew greckokatolicka św. Eliasza Proroka w Terebiniu została wzniesiona być może w XVII wielu, znacznie przekształcona lub na nowo wzniesiona w XIX wieku (według publikacji Drewniane budownictwo sakralne… – zbudowana na miejscu poprzedniej w 1779). Około 1875 przejęli ją prawosławni, wtedy zmieniono dawne wieżyczki, zapewne barokowe na obecne, z cebulkowatymi hełmami. W okresie międzywojennym świątynia była użytkowana jako rzymskokatolicki kościół filialny pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli. W 1950 została przekazana parafii w Werbkowicach, od 1990 stanowi kościół parafialny w Terebiniu.

 • Tworyczów kościół Piotra i Pawła

  Kościół pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tworyczowie

             Pierwotnie Tworyczów należał do parafii Mokrelipie. W latach 1932–1933, pod kierunkiem majstra Dankiewicza ze Szczebrzeszyna wybudowano tu drewniany kościół, początkowo jako filialny

 • Wola Gałęzowska kościół Antoniego Padewskiego

  Kościół pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego w Woli Gałęzowskiej

             Kościół został wybudowany w 1926 (poświęcenie w 1928) przez cieśli Jarosza i Franciszka Janików, według niedatowanego projektu M. Dąb[…]. Ufundowała go rodzina Przewłockich: Konstanty, jego żona Eleonora z Plater-Zyberków i ich córka Konstancja Wysocka. Najpierw stanowił filię parafii w Bychawie, od 1983 jest siedzibą samodzielnej parafii. Odnowiono go w 1970. W 1998 został powiększony poprzez zaszalowanie podcienia od frontu (według G. Ruszczyk być może jeszcze w 1970).

 • Zarzecze Łukowskie kościół Serca Jezusa

  Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zarzeczu Łukowskim

             Drewniany, „stary” kościół (w latach 90. XX wieku wybudowano obok nowy, murowany, nawiązujący do niego wyglądem) powstał w 1905 w Piszczacu. W 1920 przeniesiono go do Zarzecza (dzięki staraniom pierwszego proboszcza, ks. Władysława Winera), rok później erygowano tu parafię

 • Zembry kościół NMP Królowej Polski

  Kościół pod wezwaniem NMP Królowej Polski w Zembrach

             Parafia w Zembrach została erygowana w 1936 przez biskupa Henryka Przeździeckiego. Głównym powodem jej utworzenia była duża odległość do kościoła parafialnego w Trzebieszowie. Kościół wybudowano w latach 1936 – 1942 według projektu inż. J. Majmeskuła, wówczas kierownika Powiatowego Zarządu Drogowego. Drewno na budowę (wobec braku odpowiedniego na miejscu) zostało zwiezione z okolic Międzyrzeca Podlaskiego a nawet Białej Podlaskiej.

  • Informacje praktyczne: Najbliższy hotel: Impressja
 • Żerniki kaplica

  Kaplica pod wezwaniem Nawiedzenia NMP w Żernikach

  Znajdująca się w Żernikach drewniana świątynia (filia parafii Łaszczów) została przeniesiona w 1981 z Turkowic

 • Żółkiewka kościół polskokatolicki

  Kościół polskokatolicki pod wezwaniem św. Jakuba w Żółkiewce

  Parafia polskokatolicka w Żółkiewce została utworzona w latach 50. XX wieku

 • Żulin kościół MB Królowej Polski

  Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski w Żulinie

  Kościół parafialny znajduje się w Żulinie (gmina Łopiennik Górny), natomiast siedzibą parafii są pobliskie Zagrody (gmina Rejowiec).

Grafika losowa

Statystyki

 • Odsłon artykułów 5418642